Nyitólap                    Belépés                    Rólunk                    Kapcsolat 

KURZUSOK
Tudj meg többet a pénzügyekről!

Külpolitikai beszélgetések

Pénzügyi ismeretek középiskolásoknak

Amit hasznos tudni a gazdasági versenyről

Konferencia a napon belüli elszámolás bevezetéséről

Versenypolitikai beszélgetések

Vitafórum-sorozat közpolitikáinkról

Versenykultúra középiskolásoknak

Gazdaságról és pénzügyekről középiskolásoknak

LETÖLTÉSEK
Letölthető előadások

 
Tudásellenőrző és elgondolkodtató kérdések a Szabadsuli 2008. április 10-i előadásának témájából:


1) Melyik alábbi felügyelet nem tartozik a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elődszervezetei közé?

Egészségbiztosítási Felügyelet.
Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet.
Állami Pénztárfelügyelet.
Állami Biztosításfelügyelet.
 

2) Melyik nem tartozik a PSZÁF alapvető feladatai közé?
Védi a piaci szereplők jogos érdekeit.
Pénzügyi tanácsadást nyújt a fogyasztók részére.
Előmozdítja az információk hozzáférhetőségét, amelyekkel a fogyasztói döntések kockázata mérsékelhető.
Biztosítja a pénzügyi piacok megbízható, folyamatos és átlátható működését.
 

3) Melyik válasz az igaz a következő kijelentéssel kapcsolatosan? A PSZÁF feladatai közé tartozik többek között, hogy erősíti a pénzügyi piacok működése iránti bizalmat és szolgálja a pénzügyi piacok tisztességes versenyen alapuló fejlődését.
Csak az állítás első fele igaz.
Az állítás mindkét része igaz.
Az állítás egyik része sem igaz.
Csak az állítás második fele igaz.
 

4) Az alábbi intézménytípusok közül melyik nem a tőkepiacon működik?
Befektetési vállalkozás.
Pénzügyi vállalkozás.
Befektetési alapkezelő.
Árutőzsdei szolgáltató.
 

5) Melyik nem tartozik a pénzügyi vállalkozások tevékenységei közé?
Hitelnyújtás.
Faktoring tevékenység.
Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása.
Gépjármű finanszírozás.
 

6) A következő definíció milyen típusú pénzügyi intézményt határoz meg? Pénzügyi holding társaság, hitelintézeti elszámolóház, illetve olyan pénzügyi intézmény, amely a következő kivételekkel egy vagy több pénzügyi szolgáltatást végez: betétgyűjtés, illetve saját tőkéjét meghaladó mértékben más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól való elfogadása; pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása - ha törvény eltérően nem rendelkezik; készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása; pénzváltási tevékenység.
Pénzügyi vállalkozás.
Önkéntes nyugdíjpénztár.
Bank.
Szövetkezeti hitelintézet.
 

7) Az alábbiak közül melyik a pénzügyi vállalkozások által legnagyobb volumenben végzett üzletág?
Ingatlan lízing.
Záloghitelezés.
Lejárt követelések megvásárlása.
Gépjármű finanszírozás.
 

8) Melyik válasz az igaz a következő kijelentéssel kapcsolatosan? A folyó faktoring lényege az, hogy az Ügyfél eladja a Vevővel szembeni, még nem esedékes követelését azért, hogy megszabaduljon a követelés nem teljesítéséből adódó kockázattól.
A kijelentés mindkét része igaz.
A kijelentés mindkét része hamis.
A kijelentés első fele igaz, de a második hamis.
A kijelentés első fele hamis, de a második fele igaz.
 

9) Ki felügyeli a magánnyugdíjpénztárakat?
Magyar Nemzeti Bank.
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.
Pénzügyminisztérium.
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság.
 

10) Milyen időtávra fektetnek be a nyugdíjpénztárak?
Rövid táv (egy évnél rövidebb).
Közép táv (egytől öt évig)
Nagyon hosszú táv (tíz év felett).
Hosszú táv (öt-tíz év).
 

11) Lehet-e valaki egyszerre több nyugdíjpénztárban is tag?
Egyidejűleg csak egy magánnyugdíjpénztárban, de e mellett akár több önkéntes nyugdíjpénztárban is.
Mind önkéntes, mind magánnyugdíjpénztárban több tagsági jogviszonyunk is lehet egyszerre.
Egyidejűleg egy önkéntes nyugdíjpénztárban és akár több magánnyugdíjpénztárban is.
Mind önkéntes, mind magánnyugdíjpénztárban csak egy tagsági jogviszony lehetséges.
 

12) Melyik állítás igaz a nyugdíjpénztárak feladatával kapcsolatban?
A jövőben a nyugdíjak döntő részét a magánnyugdíjpénztárak fogják fizetni.
Az önkéntes nyugdíjpénztárak helyettesítik a társadalombiztosítási nyugdíjat, annak a helyébe lépnek.
A magánnyugdíjpénztárak részben helyettesítik a társadalombiztosítási nyugdíjat, míg az önkéntes nyugdíjpénztárak kiegészítik azt.
A magánnyugdíjpénztári tagok csak magánnyugdíjat fognak kapni, társadalombiztosítási nyugdíjat nem.
 

13) Melyik feladat nem tartozik a fogyasztóvédelmi hatóságok együttműködéséről szóló (EU) közösségi rendelet által meghatározott és a PSZÁF által is ellátandó feladatok közé?
Az ügyfelek által vissza nem fizetett, bizonytalan követelések megvásárlásával és behajtásával kapcsolatos egyes jogsértések.
A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekkel kapcsolatos egyes jogsértések.
A fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásával kapcsolatos egyes jogsértések.
A fogyasztói hitellel kapcsolatos egyes jogsértések.
 

+1) Melyik válasz az igaz a következő kijelentéssel kapcsolatosan? A fogyasztóvédelem területén a PSZÁF-nak (is) felelőssége annak elérése, hogy a fogyasztó pénzügyi jártassága növekedésével egyre tudatosabban kezelje a pénzügyi kockázatokat és a döntéshozatalt megelőzően kellőképpen tájékozódjon.
A kijelentés első fele igaz, de a második hamis.
A kijelentés mindkét része igaz.
~~#~~
A kijelentés első fele hamis, de a második fele igaz.
A kijelentés mindkét része hamis.
 

mehet


ugras az oldal tetejere   INFO-Kom LZs.
                                                                                   © 2008-2015
TAS-11 Kft.