Nyitólap                    Belépés                    Rólunk                    Kapcsolat 

KURZUSOK
Tudj meg többet a pénzügyekről!

Külpolitikai beszélgetések

Pénzügyi ismeretek középiskolásoknak

Amit hasznos tudni a gazdasági versenyről

Konferencia a napon belüli elszámolás bevezetéséről

Versenypolitikai beszélgetések

Vitafórum-sorozat közpolitikáinkról

Versenykultúra középiskolásoknak

Gazdaságról és pénzügyekről középiskolásoknak

LETÖLTÉSEK
Letölthető előadások

Versenykultúra középiskolásoknak 

1. előadás: A versenypolitika alapjai

 

 

 

Előadó: Dr. Bassola Bálint 

Időpont: 2008. november 6.

 

Téma: A piacok és a verseny közgazdasági fogalma – a piacgazdaság működésének alapelvei – az állam szabályozó szerepe – a tisztességes piaci magatartás fogalma – versenypolitika az Európai Unióban – az egységes piac működése – uniós versenyfelügyelet – az Európai Bíróság esetjoga – versenypolitika Magyarországon – a GVH tevékenysége.

 

 

Kulcsfogalmak

 

versenypolitika

verseny

piac

piaci részesedés

versenyjog

kartell

erőfölénnyel rendelkező szereplő

erőfölénnyel való visszaélés

vállalatok fúziója

engedékenységi politika

állami támogatás

Európai Versenyhálózat

Az előadáshoz kapcsolódó anyagok

 

PowerPoint prezentáció

 

Az előadást követő chat kérdései és válaszai

 

Jegyzet

 

Előadó szakmai önéletrajza

 

Teszt

 

 

Ajánlott irodalom

 

   Sárközy Tamás (szerk.): Versenyjog

    HVG-ORAC, 2001.

 

   Pepall – Richards – Norman: Piacelmélet

    HVG-ORAC, 2008.

 

   Bárczy Péter– Váradi Balázs – Vincze János: 
Közgazdaságtan és versenyjog: alapfogalmak és gyakorlat

    Arsenicum, 2008.

 

   Boytha Györgyné: Versenyjogi jogsértések esetén érvényesíthető magánjogi igények

    HVG-ORAC, 2008.

 

   Boytha Györgyné – Hargita Árpád – Sárai József – Tóth Tihamér:
Versenyjogi esetek. Az Európai Bíróság gyakorlata

    Osiris, 2000.

 

   Darázs Lénárd: Vertikális kartellek

    Complex, 2007.

 

   Decocq, A. – Decocq, G.: Droit de la concurrence. Droit interne et droit de l'Union européenne

    LGDJ, 2008.

 

   Emmerich, Volker: Kartellrecht

    Verlag C.H. Beck, 2006.

 

   Ensthaler, J. - Gesmann-Nuissl, D.: Kartellrecht: Für Studium und Praxis

    Springer, 2008.

 

   Kende – Szűcs: Európai közjog és politika

    Complex, 2001.

 

   Korah, Valentine: Cases and materials on EC competition law

    Hart, 2006.

 

   Miskolczi Bodnár Péter: A versenytörvény magyarázata

    KJK-Kerszöv, 2002.

 

   Motta, Massimo: Versenypolitika. Elmélet és gyakorlat

    GVH-VKK, 2007.

 

   Nagy Csongor István: Kartelljogi kézikönyv

    HVG-ORAC, 2008.

 

   Osztovits András (szerk.): Az Európai Unió alapító szerződéseinek magyarázata

    Complex, 2008.

 

   Tóth Tihamér: Az Európai Unió versenyjoga

    Complex, 2007.

 

   Whish, Richard: Competition law

    Oxford University Press, 2008.

 

 ugras az oldal tetejere   INFO-Kom LZs.
                                                                                   © 2008-2015
TAS-11 Kft.